آنالیز داده ها با SPSS
تحلیل و تفسیر کامل داده های مقالات و پایان نامه های تمامی رشته های علوم انسانی توسط دانشجوی دکترای آمار به صورت تضمینی و به دو زبان فارسی و انگلیسی انجام می شود. کلیه ی سفارشات در اسرع وقت و با قیمت مناسب و عالی ترین کیفیت از طریق ایمیل ارسال می گردد. در صورت نیاز متقاضی علاوه بر ارتباط تلفنی بصورت حضوری نیز (فقط در شهر ارومیه) می تواند با آماردان جلسه ی توجیهی برگزار نماید. برای ثبت سفارش به قسمت خدمات مقالات و پایان نامه ی سایت مراجعه نمایید.