لیست هزینه ترجمه انگلیسی به فارسی: (به ازای هر صفحه) 

     

تعداد کلمات در هر صفحه

هزینه ترجمه انگلیسی به فارسی متون

عمومی

تخصصی

تخصصی ویژه

   250-300 کلمه

5500 تومان

7000 تومان

8000 تومان 

لیست هزینه ترجمه فارسی به انگلیسی:(به ازای هر صفحه) 

     

تعداد کلمات در هر صفحه

هزینه ترجمه فارسی به انگلیسی متون

عمومی

تخصصی

تخصصی ویژه

250-300 کلمه

7000 تومان

12000 تومان

14000 تومان

ترجمه تخصصی ویژه : برای ترجمه سفارش خود برای ارائه مقالات استخراج شده از پایان نامه ها، ارائه در همایش ها، ژورنال ها، کتاب های لاتین، وبسایت، نامه نگاری های رسمی و ... می توانید از سطح ترجمه متون تخصصی ویژه ما استفاده نمایید.
ترجمه متون عمومی: فقط در صورتی از سطح ترجمه متون عمومی استفاده نمایید که متن شما دارای اصطلاحات تخصصی نباشد!
ترجمه متون تخصصی: در صورتی که مقاله، کتاب، کاتالوگ، وبسایت، نامه اداری و یا پایان نامه ای را می خواهید ترجمه نمایید ما به شما استفاده از سطح ترجمه متون تخصصی را پیشنهاد می نماییم.
سفارش ترجمه متون عمومی خود را می توانید به صورت pdf  ، word ، zip  ، اسکن، عکس، برگه کاغذی... ثبت نمایید.