جستجو در مطالب سایت

ورود اعضا

در صورتی که فایل صوتی دارید و می خواهید آن را ترجمه نمایید می توانید یکی از سه نوع خدمات ما مربوط به ترجمه فایل صوتی را استفاده نمایید. 

ترجمه فایل صوتی به روش اول
پیاده سازی فایل صوتی شما فقط به زبان اصلی (انگلیسی ) انجام می شود. به عبارت دیگر فقط به همان زبانی که فایل صوتی شما صحبت می کنند پیاده سازی انجام می شود و مترجم فقط همان چیزی را که می شنود را تایپ می نماید.

ترجمه فایل صوتی به روش دوم
فقط ترجمه فارسی فایل صوتی شما به صورت تایپ شده تقدیم می شود. به عبارت دیگر مترجم فایل صوتی شما را گوش می کند و فقط ترجمه آن را تایپ می نماید
ترجمه فایل صوتی به روش سوم
پیاده سازی فایل صوتی شما ابتدا به زبان اصلی (انگلیسی ) انجام می شود و  سپس ترجمه فارسی نیز زیر هر جمله نوشته می شود.

در صورتی که فایل تصویری دارید و می خواهید آن را ترجمه نمایید می توانید یکی از روش های زیر را انتخاب نمایید 

ترجمه فایل تصویری به روش اول
پیاده سازی فایل تصویری فقط به زبان اصلی انجام می شود و تمام دیالوگ های فایل تصویری شما تایپ می شوند.


ترجمه فایل تصویری به روش دوم
فقط ترجمه دیالوگ های فایل شما تایپ می شوند. یه عبارتی مترجم فایل تصویری شما را تماشا می کند و دیالوگ را گوش می کند و ترجمه آن را تایپ می کند.

ترجمه فایل تصویری به روش سوم
در این روش دیالوگ ها به زبان اصلی و ترجمه آنها تایپ می شوند.

ترجمه فایل تصویری به روش چهارم
در این روش فایل تصویری شما زیر نویس می شود.

هزینه ترجمه صوتی، تصویری
در صورتی که فایل صوتی یا تصویری انگلیسی دارید و می خواهید پیاده سازید، می توانید از خدمات ما استفاده نمایید. در این نوع خدمات بسته به نحوه درخواست شما هزینه ها متفاوت می باشد:

هزینه ترجمه فایل صوتی و تصویری به صورت دقیقه ای محاسبه می شود:
پیاده سازی زبان مبدا و تایپ آن (هر دیالوگ در یک خط) هر دقیقه 3500 تومان
پیاده سازی ترجمه زبان مبدا و تایپ آن (هر دیالوگ در یک خط) هر دقیقه 4500 تومان
پیاده سازی زبان مبدا و تایپ آن و ترجمه زبان مبدا هر دقیقه 5500 تومان

برای اطلاع از هزینه ترجمه ها اینجا کلیک نمایید .